บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« April, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1การศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัทผลิตยาแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครอนุชา แสงสอนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565125
2ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องประดับเงินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครรุ่งอรุณ สุวรรณชาโตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565101
3ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ของคนวัยทำงานภัคจิรา โต๊ะเหมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256597
4การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของประชาชน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนัฐกานต์ เกิดสวัสดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565118
5การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการจิราพร เดือนสวัสดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256599
6การตัดสินใจซื้อบ้านของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการกฤษฎา สีหามาตย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256594
7ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรในจังหวัดนครปฐมวรัตถ์พล กล่อมแก้วสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256582
8ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมพลัฏฐ์ น้อยพิทักษ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565109
9ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครภรินทร์รัฏ โคตพันธ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565103
10ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อจิวเวลรี่ของประชาชนจังหวัดยะลาอามีนะห์ จารูสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256595
11พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อการเลือกซื้ออาหารริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานครโยธิน สะอาดพันธ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256596
12ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าร้านคาเฟ่ อเมซอน ของประชากรในเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครวรรณรัตน์ หงษ์สวัสดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565108
13แรงจูงใจในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานรายเดือนบริษัทเอกชนในจังหวัดนครปฐมวิชาญชัย วุฒิยาสารสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565105
14แรงจูงใจในการทำงานมีผลต่อความเชื่อมั่นของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศักดิ์ณรินทร์ พิมพ์แก้วสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256593
15ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของกลุ่มคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครสุดาวรรณ กุนนะมอยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256591
16แนวโน้มในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครวรินทร อาสารินทร์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256590
17ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลณัทธมนกาญจน์ แหล่งหล้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256599
18ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมปังเบเกอรี่ในจังหวัดสมุทรปราการบุญวัฒน์ เหล่าว่างสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256598
19ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มABC ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีคฑาวุฒิ นกพัฒน์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565172
20ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องหล่อโลหะของบริษัท ABC จำกัดธงชัย แสงงามสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565190