บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« May, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 1 2
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเสริมบำรุงสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครวรภัทร ฤทธิ์สันเทียะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256561
42ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทินพันธุ์ ประสิทธิ์สารสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256563
43ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ABC จังหวัดระยองพัชนิกา นุกันยาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256587
44ศึกษาระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท PQRพัทธมน การสมวรรณ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256562
45ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ Lab Grown Diamonds ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครชัยวุฒิ ศิริวัฒนาทรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256557
46ปัจจัยทีÉมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์แลปท็อป(โน้ตบุ๊ค)ของประชากรในพื้นที่จังหวัดระยองนัทธพงศ์ ศิลมัฐสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256561
47ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในโรงเรียนเซนต์คาเบรียลของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายภัสสิริ รวีวัฒนาพัฒน์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565183
48ระดับความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายบริหารโครงการเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสันติ พลอยพรหมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565135
49ความพึงพอใจของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการให้บริการซ่อมบำรุงของบริษัท ABC (เฉพาะด้านคุณภาพการซ่อมและการบริการ)ทวีศักดิ์ ธาตุพิกุลทองสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565203
50ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการจัดการการป้องกันโรคระบาด COVID-19 ในองค์กรของบริษัท เอ บี ซี จำกัดสนทยา ประทุมผาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565136
51ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการหลังการขายของ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)กุลชา หมั่นมุ่งกิจสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565146
52ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในบริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ จำกัดมหาชนทวีชัย วิทยสิริไพบูลย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565208
53การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานแผนกผลิตที่มีต่อระบบความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท AABB ใน เขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการไกรสร ภูวงศ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565136
54ความพึงพอใจของพนักงานฝ่ายผลิตต่อการจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานแปรรูปอาหาร ABC จังหวัดนครนายกธาดาดล ต๊ะยามันสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565136
55ความพึงพอใจของลูกค้า(เฉพาะในโซนภาคตะวันออก) ที่มีต่อการให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ของบริษัท xxx จำกัดชนิตา ทดแทนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565141
56ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สกินแคร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฐิติพรรณ บางบำรุงสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565143
57ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรองทอง เหล่าเขตกิจสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565136
58ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อิโตเซ อิโค (ประเทศไทย) จำกัดรักษ์กิ่งแก้ว พิมพ์แพรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565154
59พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการนพวรรณ เรืองเดชบุญฤทธิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565119
60คุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการบํารุงรักษารถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีชาญวิทย์ แสงหาญสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565125