บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« May, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 1 2
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1การศึกษาปัจจัยการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซในเขตกรุงเทพมหานครDONGMEI LINGสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563278
2ความสัมพันธ์ของปัจจัยองค์การที่มีต่อวัฒนธรรมการปฎิบัติงานของบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครHaimiao Zhongสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562215
3ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (เครื่องเทศและอาหารพร้อมปรุง) ในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมกนกวรรณ อุปริสัจจะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562204
4คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการกมลชนก ชวนกระโทกสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563186
5ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่กมลรัตน์ ดีขจรเดชสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563171
6ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารอันเป็นผลมาจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในมิติของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์กมลลักษณ์ พิทยาพรมณีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562261
7ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ ของบริษัทเอแอนด์ซีกรภพ สิริกรรณะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563229
8ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคตลาดฤทธิ์สุข ในจังหวัดนนทบุรีกรรณิกา โสระธรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565147
9ปัจจัยสิ่งแวดล้อมองค์การที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฎิบัติงาน ของบุคลากรในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรณิการ์ บัวทองสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562223
10ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรองทอง เหล่าเขตกิจสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565136
11ความจงรักภักดีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานกริชวัฒน์ กรุตเพชรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562235
12ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในโฮมโปร สาขาอยุธยากฤตชัย ชมภูรัตน์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562245
13ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภค เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครกฤตยา จันทร์เที่ยงสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562274
14ความพึงพอใจในการทำงานที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานหลังจากเกิดเหตุการณ์ Covid -19 ของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกฤตาณัฐ ไชยสมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562240
15การตัดสินใจซื้อบ้านของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการกฤษฎา สีหามาตย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565103
16การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารแช่แข็งของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหงกฤษณา แสนกล้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2565337
17ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครกัญญา ทวีโชคทองกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256562
18ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผักออแกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกัญญาณัฐ ประเสริฐสุขสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563169
19ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของพนักงานบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียมจำกัดกัญญาณี เอมโคกสลุดสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562226
20ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สายงานธุรกิจก่อสร้างทางรถไฟกัณฐมณี นนธิราชสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562262