บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« May, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 1 2
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครศุภชัย ปักติสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563174
2การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพณิคชันออนไลน์ (ช้อปปี) ของผู้บริโภคที่อาศัยในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครอัญชลี ปฐมนันทกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562351
3ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ออาหารริมทาง (Street food) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนริศรา พรรณโฉมงามสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563180
4ปัจจัยที่มีผลต่อการลดของเสียในกระบวนการผลิตและประโยชน์ที่ได้รับ ของบริษัทผู้ผลิตเลนส์แว่นตาเพ็ญพิชชา คงกระพันธ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562213
5ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการภาคิน ทองมีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563174
6ความพึงพอใจในสินค้าเครื่องประดับเงิน (Silver Jewelry) สำหรับกลุ่มสินค้า New Collection ของบริษัทผู้ผสิต Jewelry บริษัท A ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในช่วง สถานการณ์ COVID 19ธนนท์ จันทร์สุขสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562257
7การศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองพลพยงค์ เป็นรัมย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563170
8ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มบริษัท โคมัตสุ ในประเทศไทยชัชรพันธ์ ใจกล้ารวีกิตติ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562244
9แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวในเขต บางพลีอมรเทพ เรืองอารีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563188
10พฤติกรรมการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทราในสถานการณ์ COVID-19ปภัสสรร บรรทะโกสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562209
11ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัทยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดนคเรศ ม่วงหมื่นไวยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563218
12ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสมัครงานกับองค์กรพีร์ ฐิติธีเธียรชัยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562309
13ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มผ้บูริโภคในเขตกรุงเทพมหานครศศิโสม โฉมเฉลาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563175
14ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อลูมิเนียม บริษัท ABC จำกัดธัณย์สิตา โชติวงศ์วัฒนะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562187
15ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผักออแกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกัญญาณัฐ ประเสริฐสุขสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563169
16ปัจจัยการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ระบบติดตามเครื่อง NB IOT GPS Tracker ของผู้ใช้รถยนต์เพื่อป้องกันการโจรกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครพงษ์พันธ์ เสนาะคำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562263
17แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกรักษาดินแดนประจำกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดนครสวรรค์ณภาไร พรมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563172
18พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มชูกาลังของกลุ่มคนวัยทางานใน จังหวัดสมุทรปราการพีระพร ศรีประจันทร์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562274
19คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราดุษณี วิญญาคูณสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563186
20ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ (เฟซบุ๊ก)สุชาดา คำเพ็ญสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562195