บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« May, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 1 2
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181พฤติกรรมการบริโภคอกไก่ปรุงสุกของผบู้ริโภคอายุ18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครณัฐวรี ทองเด็จสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563170
182ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ ทำงานต่อของ พนักงานเกษียณอายุในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยาศรีไพร แย้มศิริสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563173
183ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชน Gen Y ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครณัฐพัชร ศรีวิไลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563173
184ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหงในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19นุติวรรธน์ ศรีสง่าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563181
185ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ในจังหวัดสมุทรสาครสุวิทย์ พรมานะประเสริฐสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563164
186ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะภายในสถานที่ทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครปุณภัช ธัญติโสภณสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563166
187ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในกรุงเทพมหานคร ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19เจษฎา ไชยสุสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563177
188ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโรงสีข้าว ในเขตภาคกลางแสงจุรีย์ โสมทองหลางสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563204
189แนวโน้มในการตั้งใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนพงศ์สวัสดิ์ โตสวัสดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563177
190ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ชนิดบรรจุขวดของผู้บริโภคสมเดช ประยูรเมธสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563188
191แนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดบริษัท ดินไฟ แอนด์ คิวพันธกานต์ สันหลีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563168
192ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่กมลรัตน์ ดีขจรเดชสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563171
193การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ของผู้บริโภคออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครสุทธาสินี สินรักษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563527
194ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่อธิตา ทองลี่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563451
195ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้าของลูกค้าในเขตจังหวัดสมุทรปราการธันฐกรณ์ วงษ์สำราญสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563322
196การศึกษาปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ในการตัดสินใจซื้อสินค้าอาหารสำเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนิพล พรหมจรรย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563437
197การศึกษาปัจจัยการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรุ้งพนม นาคะตะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563287
198การศึกษาปัจจัยการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซในเขตกรุงเทพมหานครDONGMEI LINGสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563278
199การศึกษาปัจจัยการเลือกใช้แอปพลิเคชัน สำหรับซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอุดมพร อุดมธาดาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563256
200การศึกษาพฤติกรรมของประชากรต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่พระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานครเจนจิรา เพ็งพลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563412