บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องหล่อโลหะของบริษัท ABC จำกัด

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องหล่อโลหะของบริษัท ABC จำกัด
ชื่อผู้แต่งธงชัย แสงงาม
สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit202