บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

การตัดสินใจเลือกผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนสําหรับชงของผู้ลงทุนภายใต้แบรนด์ของตนเอง (OEM) ในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการตัดสินใจเลือกผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนสําหรับชงของผู้ลงทุนภายใต้แบรนด์ของตนเอง (OEM) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งนาถลดา สิริปุณยา
สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit141